Lederutvikling

mm4 - om lederrollen og lederskap

Lederrollen er en utfordring som er fantastisk når man oppnår ønskede resultater, men som er langt mer utfordrende når man ikke treffer helt. Som leder drømmer en om å "sette retning, gå foran og lede vei." I praksis er hverdagen veldig annerledes. Som leder "spises dagen opp" ofte av saker som haster i større eller mindre grad. Tidspress gjør det vanskelig å finne tid til å løfte blikket og se litt lenger fremover.

 

mm4 setter LEDERSKAP høyt på agendaen og har utviklet en metodikk med praktisk tilnærming til dette viktige, morsomme og samtidig vanskelige emnet.

 

Deltagerne får lederskapsteori som grunnlag for trening i form av praktiske oppgaver.

  • Konkret tilpasset egen arbeidshverdag

  • Enten i grupper eller 1:1 med en av våre rådgivere

  • Kan kombineres med Coaching for mulig resultat

mm4_tjenesteprosess.png.jpg